Historik

Vikarbodarnas Snickerifabrik har en lång historia som familjeföretag. Fabriken är belägen i Haverö, Ånge, västra Medelpad, naturskönt vid Ljungans strand. 1912 byggdes ett sågverk på fabriksområdet av Hans Petter Engholm som tillsammans med sex anställda avverkade skog på egna skiften i närheten. 1925 tillkommer snickerifabrik som startades av Måns Engholm, son till sågverksägaren. Tillverkningen bestod av trappor, fönster, dörrar o köksinredningar. På 1950- och 1960-talet arbetade som mest åtta personer vid snickerifabriken. 1971 överlät Måns fabriken till sönerna Gunnar och Lennart. 
1999 övertog nuvarande ägare Sebastian Wennerberg snickeriet. Nu tillverkas övervägande köks- och badsruminredning.