Vikarbodarnas Snickerifabrik bygger övervägande i massiv


Likt våra föregångare bygger och arbetar vi med massivt virke i mest möjliga mån.

Än idag fogas hörnen samman med den gamla sinkmetoden och har så gjorts sedan 1930-talet, vilket kännetecknar Vikarbodarnas tillverkning. Vi anser att sinkning är den bästa metoden för att få starka hörn på stommar och lådor. 

Furustommar tillverkas i 22 m/m, björk, ek, bok och ask i 19 m/m lamell 
Innerlåda är vanligast i fura eller björk.

Fasta hyllplan gradas med laxspår. 

Vitrinluckor tillverkas med genomgående spröjs. 

Snickerierna kan kunden välja att få obehandlade, grund- eller färdigmålade.

Färdigmålad yta är oftast penselmålat efter kundens önskemål. Luckor och lådfronter tillverkar vi framför allt innanförliggande eller överfalsad. Mer sällan utanpåliggande.

Luck- och lådfronterna tillverkas vanligtvis med en ramspegel med olika profiler, men även spontade eller släta massiva 3-skiktluckor/lådor tillverkas.


Vi är återförsäljare för diskbänksplåtar och bänkskivor.

Möbler enligt dina önskemål

Våra produkter är framförallt specialbeställda kök- och badrumsinredningar men även dörrar och möbler. Allt tillverkat med hantverksskicklighet och yrkesstolthet i Haverö av kvalitetsråvaror som ger en användbar slutprodukt som kommer att glädja dig länge.