Vikarbodarnas Snickerifabrik bygger övervägande i massiv


Likt våra föregångare bygger och arbetar vi med massivt virke i mest möjliga mån.

Än idag fogas hörnen samman med den gamla sinkmetoden och har så gjorts sedan 1930-talet, vilket kännetecknar Vikarbodarnas tillverkning. Vi anser att sinkning är den bästa metoden för att få starka hörn på stommar o lådor. 

Furustommar tillverkas i 22 m/m, björk, ek, bok och ask i 19 m/m lamell 
Innerlåda är vanligast i fura eller björk.

Fasta hyllplan gradas med laxspår. 

Vitrinluckor tillverkas med genomgående spröjs. 

Snickerierna kan kunden välja att få obehandlade,grund eller färdigmålade.

Färdigmålad yta är oftast pensel målat efter kundens önskemål. Luckor och lådfronter tillverkar vi framför allt innanförliggande eller överfalsad. Mer sällan utanpåliggande.

Luck- och lådfronterna tillverkas vanligtvis med en ramspegel med olika profiler, men även spontade eller släta massiva 3-skiktluckor/lådor tillverkas

Vi är återförsäljare för diskbänksplåtar och bänkskivor.

Möbler enligt dina önskemål

Våra produkter är framförallt specialbeställda kök- och badrumsinredningar men även dörrar och möbler. Allt tillverkat med hantverksskicklighet och yrkesstolthet i Haverö av kvalitetsråvaror som ger en användbar slutprodukt som kommer att glädja dig länge.